ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชญานิน ยอดพรมทอง (บ่าว)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 4
อีเมล์ : chayanin.rpg43@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตำแหน่ง : ครูฝึกสอนพลศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2562,19:43 น.   หมายเลขไอพี : 171.7.239.183


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล