ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน
28 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่
ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน สาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมต้อนรับรอมฎอน
ชุดพละ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
19 ก.ย. 56 ถึง 22 ก.ย. 56 รับนักเรียนกลับบ้าน
ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเนื่องในวันสาทรเดือนสิบ ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น เป็นต้นไป
สุภาพ กิจการนักเรียน
12 ส.ค. 56 วันแม่
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมจุดเทียนถวายพระพร
สุภาพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
20 ก.ค. 56 ถึง 23 ก.ค. 56 ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ
ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ ในวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม และให้ส่งนักเรียนกลับ วันที่ 23 กรกฎาคม 2256 ด้วยนะครับ
11 พ.ค. 56 นักเรียนเก่ารายงานตัว
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
06 พ.ค. 56 ถึง 10 พ.ค. 56 นักเรียนใหม่
ให้นักเรียนใหม่มารายงานตัวในวันที่ 6 พค 2556 ทุกระดับชั้น พร้อมกับอุปกรณ์เสื้อผ้า ต่างๆ
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน