รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
20 ม.4   ตำบลฉาง  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-536206 เบอร์แฟกส์ 074-536205
Email : www.rpk_43@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :