ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,23:13   อ่าน 196 ครั้ง