ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ (๒๙ พ.ย. ๖๑)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยความอนุเคราะห์ของเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย การระงับอัคคีภัย และการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งคณะครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หากเกิดเหตุการณ์หรืออยู่ในสถานการณ์จริง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,16:22   อ่าน 31 ครั้ง