ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา โดยมี นายมานิต บริพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,18:59   อ่าน 273 ครั้ง