ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ด้วย Google Application เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:29   อ่าน 159 ครั้ง