ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำดีวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมทำดีวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,10:44   อ่าน 51 ครั้ง