ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2563
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- เวลา ๐๖.๔๕ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี
- เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
- เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,14:45   อ่าน 579 ครั้ง