ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2563
        วันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ตลอดทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,11:13   อ่าน 143 ครั้ง