ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
              วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้คำขวัญ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
โดยมีนางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:19   อ่าน 116 ครั้ง