ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เกษตรยั่งยืน ฟื้นนาข้าวไทย ในบ้านของพ่อ (ดำนา 63)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ภายใต้กิจกรรม"เกษตรยั่งยืน ฟื้นนาข้าวไทย ในบ้านของพ่อ" หวังเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาในชุมชน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,20:52   อ่าน 216 ครั้ง