ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง 2563
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียน การประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง พร้อมทั้งนำนักเรียนไปลอยกระทงในสระน้ำของโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริงให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,10:46   อ่าน 213 ครั้ง