ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมยุวเกษตรยั่งยืนตามรอยพ่อหลวง 63
       วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการอบรมยุวเกษตรยั่งยืนตามรอยพ่อหลวง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรอำเภอนาทวี นำโดย นางชนัญชิดา หนูสีคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี มาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ฝึกทักษะชีวิตและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,16:45   อ่าน 92 ครั้ง