ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นางนภาพร คงสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา และนางสาวนงลักษ์ จิตตรา ร่วมพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,16:56   อ่าน 137 ครั้ง