ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง คณะเยาวชน Lc 1
วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายจิรศักดิ์ รักนุ้ย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา นายอาบูบากาศ พินิจพจนา บู้ Lc 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนายวิติชัย อินสิน ฟลุ๊ค Lc 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง คณะเยาวชน Lc 1 โดยการสาธิตกิจกรรมฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (การทำ CPR) ให้นักเรียนในโรงเรียน ได้มีความรู้และความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกิจกรรมหลังเคารพธงชาติตอนเช้า ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2563,12:26   อ่าน 98 ครั้ง