ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบผ้าห่มพระราชทาน 21 ธค. 63
            วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนเข้าใหม่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความปลาบปลื้มแก่คณะครูผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,16:32   อ่าน 236 ครั้ง