ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญและพัฒนาเขตพื้นที่ 12 มค 64
    วันอังคาร ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรม “ทำบุญโรงเรียน” มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม นักเรียนทุกคนร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนโดยรอบ ทำให้ทัศนียภาพภายในโรงเรียนน่าอยู่ น่าดู และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,16:34   อ่าน 199 ครั้ง