ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ ภาคใต้
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคใต้ จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๔ คน และมอบธงให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,19:45   อ่าน 40 ครั้ง