ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้ระบบ SMSS
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System:SMSS) ของบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,20:45   อ่าน 85 ครั้ง