ภาพกิจกรรม
ต้อนรับบุคลากรใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่และมอบของที่ระลึก สู่รั้ว รปค.๔๓ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวปานิศา จีนเพชร์ ตำแหน่ง ข้าราชการครู
ย้ายมาจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาสงขลา เขต 3
2. นางสาวทิวาภรณ์ แก้วบัว ตำแหน่ง ข้าราชการครู
ย้ายมาจาก โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,11:14   อ่าน 25 ครั้ง