ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินให้คะแนน การประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,18:06   อ่าน 19 ครั้ง