ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ (ประชุมผู้ปกครอง ๒๘ ต.ค.๖
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 54 ครั้ง