ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ กิจกรรมการบริหารจัดการลดค
     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยความอนุเคราะห์ของเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย การระงับอัคคีภัย และการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งคณะครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หากเกิดเหตุการณ์หรืออยู่ในสถานการณ์จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 25 ครั้ง