ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒(แข่งขันแกะสลักผลไม้ กทม.)
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การแกะสลัก ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี นางจรินทิพย์ จันทร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นผู้ฝึกซ้อม และควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,23:05   อ่าน 163 ครั้ง