ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕๖/๒๕๖๒
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาข้าวไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร นำโดย นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะครู และนักเรียนร่วมกันดำนา (ลงแขกดำนา) เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวนาและวิถีชีวิตความเป็นไทยมากขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,17:22   อ่าน 265 ครั้ง