ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
https://forms.gle/ZLDfJT14i4E56mGJA
ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
#จากสถานการณ์โรค COVID 19 ที่ทางราชการกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามที่ทราบกันแล้วนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
#นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา กรุณากรอกรายละเอียดในระบบ https://forms.gle/ZLDfJT14i4E56mGJA ให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตัวจริงมายื่นในวันเปิดภาคเรียน
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,14:54   อ่าน 446 ครั้ง