ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๓
          วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๘ (ภาคใต้) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,17:59   อ่าน 91 ครั้ง