ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๓
           กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา นำโดย นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นางนภาพร คงสอน นางสิริพร แก้วหมุน และว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน และหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2563,17:06   อ่าน 3064 ครั้ง