ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔
           วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเหล่ากาชาด นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามข้อมูลการศึกษาภาษาไทย การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,21:22   อ่าน 74 ครั้ง