ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔
         วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเหล่ากาชาด นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามข้อมูลการศึกษาภาษาไทย การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนะแนวการศึกษาต่อให้  กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,21:24   อ่าน 94 ครั้ง