ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔
              วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อม นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนาทวี ร่วมมอบข้าวสาร แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่นักเรียน โดยมี นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ หลังจากนั้น นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนทุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,21:26   อ่าน 106 ครั้ง