ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๔
             วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอนาทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี ในการนี้ นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายจิรศักดิ์ รักนุ้ย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลครูดีเด่น นายสรศักดิ์ สู่สมแก้ว นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๔ 
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,21:58   อ่าน 111 ครั้ง