ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕
      วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล นางสิริพร แก้วหมุน นางนภาพร คงสอน และว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผู้ปกครอง รูปแบบ ONLINE ผ่าน ช่อง YOUTUBE โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,14:38   อ่าน 614 ครั้ง