ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๕
      วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล นางสิริพร แก้วหมุน นางนภาพร คงสอน และว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย นายสุพล บุญธรรม อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ร่วมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมทุ่งดึงดัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,14:41   อ่าน 656 ครั้ง