ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด “จามจุรีเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,13:59   อ่าน 44 ครั้ง