ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ ( โควตาสำหรับเขตพื้นที่บริการ )

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๓  จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลาปีการศึกษา ๒๕๖๑

(โควตาสำหรับเขตพื้นที่บริการ)  นั้น  บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเสร็จสิ้น

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๓  จังหวัดสงขลาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( โควตาสำหรับเขตพื้นที่บริการ ) 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 335 ครั้ง