ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม และร่วมบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 105 ครั้ง