ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ (ประชุมผู้ปกครอง ๒๘ ต.ค.๖ (อ่าน 22) 28 ต.ค. 61
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 21) 12 ต.ค. 61
รายงานงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ประจำงวดที่1 ถึง 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 61) 04 ต.ค. 61
รายงานงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ประจำงวดที่1 ถึง 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 236) 07 พ.ค. 61
รายชื่อ ( โควตาสำหรับเขตพื้นที่บริการ ) (อ่าน 274) 08 ก.พ. 61
ขอขอบคุณ สโมสรไลออนจังซีลอน ฝรั่งเศษ (อ่าน 299) 24 ม.ค. 61
รายงานงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 396) 25 ต.ค. 60
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ (อ่าน 352) 16 ก.ย. 60
โครงการเปิดโลกมรดกไทยในพระราชูปถัมภ์ในการมอบห้องสมุดทะเลสิรินธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดส (อ่าน 388) 16 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกเงิน (อ่าน 382) 04 ส.ค. 60
งบทดลองรายเดือนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา (อ่าน 382) 17 ก.ค. 60
ดาวนโหลดเอกสารใบสมัครเรียน (อ่าน 622) 10 ม.ค. 60
ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา (อ่าน 655) 03 ต.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้านอาชีพและการมีงานทำโดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เ (อ่าน 447) 13 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนร (อ่าน 413) 13 ก.ค. 59
ความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล CSR (Corporate Social Responsibility) (อ่าน 544) 20 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องนอนนักเรียน (อ่าน 651) 29 ก.ค. 58
สอบราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง ทางเดินแบบมีหลังคาคลุม (อ่าน 746) 27 พ.ย. 57
สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคาร (อ่าน 808) 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง (อ่าน 774) 27 ส.ค. 57
ให้ผู้ปกครองนักเรียนอิสลามมารับนักเรียนกลับเพื่อฉลองวันฮารีรายอ (อ่าน 693) 24 ก.ค. 57
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา @ งาน (อ่าน 673) 23 มิ.ย. 57
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล) (อ่าน 867) 20 ก.พ. 57
สรุปการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 (อ่าน 1067) 24 พ.ย. 56
รับนักเรียนกลับบ้าน (อ่าน 803) 14 ก.ย. 56
ดาวน์โหลดเอกสารใช้ในการตรวจขั้น 5 (อ่าน 765) 30 ก.ค. 56
ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ (อ่าน 873) 18 ก.ค. 56
เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 074-536205 และ 074-536206 (อ่าน 788) 14 ก.ค. 56
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา นำเสนอผลงานวิชาการของ นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการ (อ่าน 810) 11 ก.ค. 56
ใบส่งรายชื่อชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 731) 19 มิ.ย. 56
แผนที่สนามแข่งขันกีฬากลุ่มราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 835) 19 มิ.ย. 56
การกำหนดอัตลักษณ์สถานศึกษา (อ่าน 893) 01 ก.พ. 56
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1604) 22 ม.ค. 56