ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาย ริฎวาน มะสัน
ครู คศ.1

นางนิภาพร ชายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววรุณรัตน์ ขวัญเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2