ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาย ริฎวาน มะสัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางนิภาพร ชายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรุณรัตน์ ขวัญเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายฉันทัช ถิ่นนุ้ย
ครูอัตราจ้าง