ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประสาน ไชยเอียด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นทองพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบงกช ดำแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพงศกร สุขม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายวีรวัฒน์ รัตนานุกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเพลินศิลป์ อุดม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5