ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จรินทิพย์ ราชสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรดา หลีสะหัด
ครู คศ.2

สมชาย สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

มูหัมหมัด หมีนหลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอาซีย๊ะ ฮะโกะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0