ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จรินทิพย์ ราชสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววรดา หลีสะหัด
ครู คศ.2

สมชาย สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

มูหัมหมัด หมีนหลี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวสันต์ สุวรรณราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวอาซีย๊ะ ฮะโกะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นาย พีรวัฒน์ เพชรสุริยา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2