ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จรินทิพย์ ราชสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววรดา หลีสะหัด
ครู คศ.2

สมชาย สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

มูหัมหมัด หมีนหลี
ครูอัตราจ้าง

นายวสันต์ สุวรรณราช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอาซีย๊ะ ฮะโกะ
ครูอัตราจ้าง

นาย พีรวัฒน์ เพชรสุริยา