ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี 2563
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,21:35  อ่าน 377 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,21:23  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..