ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลาปีการศึกษา 2557 - 2558
ชื่ออาจารย์ : วชิระ ขวัญเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,08:58  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างโอกาสในการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้านอาชีพและการมีงานทำโดยใช้กลยุทธ์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2557 - 2558
ชื่ออาจารย์ : วชิระ ขวัญเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,08:51  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..