ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสินีนาถ รสเครือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0384514
อีเมล์ : krudol_6@hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,21:23  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕
รายละเอียดผลงาน
รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,21:23   อ่าน 11 ครั้ง